CD Historie o těžkých protivenstvích církve české - Jan Amos Komenský

  • id: 2980
  • zařazení: Knihy
  • vydavatel: Poutníkova četba
  • stran: 0
  • rozměr:

  • dostupnost: skladem
    cena: 150 Kč
  • cena bez DPH: 150,00 Kč
kusů:

Síla víry českého národa se projevila v mnoha mučednících, kteří neváhali položit pro Boha svůj život. Vzácná kniha od Jana Amose Komenského „Historie o těžkých protivenstvích církve české" je nyní upravená do jazyka 21. století.

Krása čistého evangelia, kterou Češi nechtěli opustit, byla vždy připomínkou, že Bůh je svrchovaným vládcem. Jeho jednání v historii církve, která putuje bezbožným světem, je potřeba mít stále před očima. Proto Komenský a další bratři sestavili tuto knihu. Má za úkol povzbudit nás, jejich následovníky, ve víře v Krista Ježíše. Tvrdé pronásledování po Bílé hoře vyneslo na světlo svědectví o Boží věrnosti i vytrvalosti svatých. Také nás Bůh vyzývá k věrnosti evangeliu. Křesťané dnes v naší zemi nejsou pronásledováni tělesně, o to více se však potřebujeme povzbuzovat k věrnosti evangeliu Božího slova, protože hrůza hříchu plundruje církev skrytě a s dalekosáhlejšími důsledky. Ve skrytosti se nyní připravuje to, co má přijít na svět v posledních dnech. O tom hovoří kniha „Velký spor věků". Česká církvi - drž se věrně Písma a Kristus bude držet tebe! Nechť nás k věrnosti povzbudí příklad českých mučedníků.

Kompletní kniha J. A. Komenského Historie o těžkých protivenstvích církve české - v jazyce 21. století vychází na CD!

Ve studiu Radia 7 tuto knihu načetl pan Vladimír Hauser.

Formát MP3.


Další nabídka knih