Cesta ke Kristu (brožovaná barevná) - E.G.Whiteová

  • id: 2478
  • zařazení:
  • vydavatel: Amazing Discoveries, z.s.
  • stran: 0
  • rozměr:

  • dostupnost: skladem
    cena: 20 Kč
  • cena bez DPH: 20,00 Kč
kusů:

Kniha Cesta ke Kristu je vlastně cestou k pokoji, lásce, odpuštění a cestou k věčnému životu. Kdo by toto nechtěl? Kniha nevšedním způsobem ukazuje na Ježíše, který jediný může naplnit potřeby naší duše. Dočtete se o víře, růstu v milosti, o daru modlitby, vypořádání se s pochybami a o radosti, kterou život s Ježíšem přináší. Tato kniha vás zaujme natolik, že se k ní budete celý život vracet.

Úryvek: "Bůh je láska" je napsáno na každém rozvíjejícím se poupěti, na každém vyrážejícím stéblu trávy. Švitořiví ptáci naplňují ovzduší svými líbeznými písněmi, krásné květy, nádherně zbarvené, provoňující vzduch svými libými vůněmi, majestátné lesní stromy se svým bohatým, sytě zeleným listovým - to všechno podává svědectví o laskavé otcovské péči našeho Boha a o jeho touze učinit své dítky šťastnými.

Slovo boží zjevuje Boží charakter. Pán Bůh oznamuje sám své milosrdenství. Když se Mojžíš modlil: "Dovol mi vidět tvou slávu", Bůh odpověděl: "Všechna má dobrota přejde před tebou" (2 Moj 33,18.19) - to je Boží sláva. Když Bůh míjel tvář Mojžíšovu, volal: "Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, dlouhoshovívavý, nejvýš .milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích" (2 Moj 34,6.7). Bůh je "milostivý a plný slitování" (Jon 4,2), "protože má zalíbení v milosrdenství" (Mich 7,18).

Bůh přitahuje k sobě naše srdce nespočetnými znameními na nebi i na zemi. Snaží se zjevit se nám v divech přírody a také v nejhlubších a nejněžnějších lidských vztazích, jaké může lidské srdce poznat. Ty však mohou lásku Boží k nám znázornit jen nedokonale. Ačkoli existují všechny tyto důkazy, zaslepil nepřítel dobra srdce lidí natolik, že vzhlížejí k Bohu se strachem a představují si, že je přísný a neúprosný. Satan svedl lidi k tomu, že se dívají na Boha jako na bytost, jejíž hlavní vlastností je strohá spravedlnost - jako na přísného soudce, tvrdého a nesmlouvavého věřitele. Satan líčí stvořitele jako bytost, která bedlivě sleduje chyby a omyly lidí, aby je pak mohla potrestat. Proto přišel Ježíš a žil mezi lidmi, aby rozptýlil tento temný stín tím, že odhalí světu nekonečnou lásku Boží.


Další nabídka knih