Dějiny světa psané předem - Adventime

  • id: 3101
  • zařazení: Knihy
  • vydavatel: AdvenTime
  • stran: 65
  • rozměr: A5, měkká vazba

  • dostupnost: skladem
    cena: 35 Kč
  • cena bez DPH: 31,82 Kč

Zavřeno, Biblický sobotní odpočinek od pátku 18:36 do soboty 19:39


Jak by se vám líbilo za stále vzrůstajícího světového nepokoje zůstat klidnými a vědět dopředu, co bude v dějinách následovat? Možná vám to připadá nemožné, ale vždy existovali a existují lidé, kteří vědí předem, jaká doba nastane. Je to proto, že důkladně studují proroctví Bible.

Jedno z nich je proroctví z 2. kapitoly Biblické knihy Daniel o soše popisující světové říše Babylon, Médo-Persii, Řecko, Řím i rozdrobenou Evropu, a to dříve, než vůbec vznikly. Co k tomu říká historie? Naplnilo se toto proroctví přesně? Jen malá část z této dějinné předpovědi je ještě před námi. A protože historie dává přesvědčivé důkazy, můžete nyní i vy spolu s námi nahlédnout do blízké budoucnosti a poznat Toho, kdo nás nenechává ve strachu, ale s láskou a trpělivostí připomíná, že již brzy přijde ten den...


Další nabídka knih