Na pravdě záleží - prof. Dr. Walter Veith

  • id: 2622
  • zařazení: Knihy
  • vydavatel: Amazing Discoveries, z.s.
  • stran: 457
  • rozměr: 130x200x23mm

Zavřeno, Biblický sobotní odpočinek od pátku 18:18 do soboty 19:22


Na pravdě záleží: Východisko z duchovního labyrintu

prof. Dr. Walter J. Veith

Není mnoho knih, které by podávaly tak jasné a stručné vysvětlení otázek duchovního pojetí světa. Z náboženského a  filozofického labyrintu nachází ryze biblické východisko, které ulehčí cestu při hledání pravdy. Odhalená pravda otevírá oči do plné šíře historických souvislostí a dává pevný základ pro osobní život víry. Po osobní zkušenosti s náboženskou lhostejností a řadou omylů rovněž mezi církvemi vyzývá k otevřenosti vůči pravdě, která je zjevena ve Starém a Novém zákoně. Odhaluje  tradované nepravdy a nahrazuje je zjevenou biblickou pravdou.


Další nabídka knih