Naděje lidstva - Ellen G. Whiteová

  • id: 1817
  • zařazení: Knihy
  • vydavatel: Jupos
  • stran: 133
  • hmotnost: 182g
  • rozměr: A5, měkká vazba

  • dostupnost: skladem
    cena: 140 Kč
  • cena bez DPH: 140,00 Kč
kusů:

Tato kniha přibližuje nejslavnější osobnost, jež hluboce zasáhla nejen do dějin lidstva, ale přímo do celého vesmíru. Ovlivnila miliony životů a od Jeho narození se počítá dokonce I náš letopočet. Tou osobností není nikdo jiný, než Boží Syn, Ježíš Kristus.

Kniha pojednává nejen o jeho životě, smrti a zmrtvýchvstání, ale také o plánu záchrany pro tento hříchem infikovaný svět. Můžete na nich odhalit tajemství věčného života pro všechny, kteří se nehodlají smířit s tím, že smrtí všechno končí. Nechejte se nadchnout pro nový, lepší život, který však začíná již dnes a tady...Naděje lidstva není v tomto případě vůbec nadneseným názvem.

"Co oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na lidské srdce nevstoupilo, to připravil Bůh těm, kteří Ho milují." (1Kor.2,9) Žádný lidský jazyk nemůže plně vylíčit odměnu spravedlivých. bude známá poze těm, kteří jí uvidí. Dosud nedokážeme pochopit slávu Božího ráje. Přesto již nyní vnímáme záblesky z té nové země, protože "Bůh nám to zjevil skrze svého Ducha". Jak drahocenné našim srdcím jsou obrázky z nové země, které nám podává Bible! Nebeský pastýř tam povede své stádo k pramenům živých vod. Strom života každý měsíc přináší své ovoce a listy tohoto stromu slouží ke zdraví národům. Jsou tam stále tekoucí potoky průzračné jako křišťál, vedle nich vlnící se stromy vrhající stíny na cesty připravené pro vykoupené..."


Další nabídka knih