Náš Spasitel - Ellen G. White

  • id: 3141
  • zařazení: Knihy
  • vydavatel: AdvenTime
  • stran: 0
  • rozměr:

  • dostupnost: skladem
    cena: 32 Kč
  • cena bez DPH: 32,00 Kč
kusů:

Nemůžeme nikdy dostatečně pochopit, jak velký vliv a dalekosáhlé působení má život Ježíše z Nazareta. Všechna požehnání, která dostáváme, pocházejí ze spojení nebe se zemí, které se uskutečnilo tehdy, když „Bůh tak miloval svět, že dal Svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v Něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.“ Jan 3,16. V Kristově oběti na Golgatském kříži se soustřeďuje velký vliv, který má moc nás přetvořit v nového lepšího člověka. Tato malá knížečka vám pomůže mít stále na očích scény z Kristova života, učení i utrpení, a to proto, aby naše pomíjivé tělo jednou při druhém příchodu spolu s Ním obléklo nepomíjivost a nesmrtelnost. Tehdy se naplní, co je psáno: „Smrt je pohlcena, přišlo vítězství!“


Další nabídka knih