Návrat Krále Králů - brožura A6, Adventime

  • id: 2843
  • zařazení: Knihy
  • vydavatel: AdvenTime
  • stran: 0
  • rozměr: A6

  • dostupnost: skladem
    cena: 14 Kč
  • cena bez DPH: 14,00 Kč
kusů:

Když Ježíš mluvil se svými učedníky na Olivové hoře o událostech předcházejících jeho návrat, řekl mimo jiné: „Ihned po soužení oněch dnů se zatmí slunce a měsíc nebude vydávat svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebes se zatřesou. Potom se ukáže znamení Syna člověka na nebi, a tehdy se budou bít v prsa všechny kmeny země. A uvidí Syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích s mocí a velikou slávou." (Mt 24,29-30) Tato znamení budou předcházet jeho návrat a jsou povzbuzením pro ty, kdo Kristův příchod toužebně očekávají a připomínkou jejich blížícího se vykoupení. Jsou však také varováním zatvrzelých a připomenutím toho, že Ježíšův návrat má dvojí aspekt - ne jen spásu, ale i soud. Naplňují se?

 


Další nabídka knih