Oheň na horách - Norma R. Youngbergová

  • id: 1785
  • zařazení: Knihy
  • vydavatel: Jupos
  • stran: 95
  • hmotnost: 139g
  • rozměr: A5, měkká vazba

  • dostupnost: skladem
    cena: 120 Kč
  • cena bez DPH: 120,00 Kč
kusů:

Chlapec Saksee lpí na starodávných zvycích svého kmene. Bubnování, pití vína a tanec - tyto věci mu působí potěšení. Snaží se ze své mysli vytlačit všechny myšlenky na Radžínova Boha. Ale Saksee není schopen umlčet onen tichý hlas promlouvající k jeho srdci. Mnozí lidé, dokonce i ti, co patří k jeho rodině, se obrátili k tomuto Bohu, který přináší lásku, štěstí a uzdravení. V obavách a bolesti volá Saksee k Bohu, kterého dychtí poznat. Malé semínko víry v jeho srdci začíná růst.

Tento dobrodružný misijní příběh, vydaný poprvé před 40 lety, je klasickým příběhem o zápasu dobra a zla, jež probíhá v lidském srdci, a proto je také zajímavý pro každou generaci mladých čtenářů. Příběh Oheň na horách je doplněný ilustracemi a vypráví o Bohu, pro kterého není žádné místo na světě příliš vzdálené, aby ho našel, a žádný člověk příliš ztracený, aby jej zachránil.


Další nabídka knih