Otče náš - Výklad modlitby Páně - E.G.Whiteová

  • id: 1865
  • zařazení: Knihy
  • vydavatel: Vegall Pharma
  • stran: 23
  • hmotnost: 36g
  • rozměr: A6, měkká vazba

  • dostupnost: do 2-3 dní
    cena: 13 Kč
  • cena bez DPH: 11,82 Kč

Zavřeno, Biblický sobotní odpočinek od pátku 18:36 do soboty 19:39


Víte, co doopravdy znamenají slova této vzácné modlitby? Modlitbu Páně se lidé učí a pak často dokola opakují. Její slova se ale stávají bezmyšlenkovitými a ztrácí význam. Pojďte se zamyslet nad krásou obsahu této modlitby „Otče náš" a nad jejími hlubokými a vzácnými myšlenkami.

Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako jsme i my odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od toho Zlého , neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. (Matouš 6, 9-13)


Další nabídka knih