Příběhy o průkopnících adventního hnutí - Arthur W. Spalding

  • id: 2981
  • zařazení: Knihy
  • vydavatel: J.M.Ráj
  • stran: 236
  • rozměr: A5, měkká vazba

  • dostupnost: skladem
    cena: 110 Kč
  • cena bez DPH: 110,00 Kč
kusů:

Je dobré, když děti vědí, co jejich otcové a matky dělali. Někdy jsou dobrými příklady pro své děti. Zvláště když tyto děti mají dokončit dílo, které jejich rodiče započali. Z tohoto důvodu jsem napsal knihu, kterou držíte v rukou. Chci dětem vyprávět o práci zakladatelů adventního hnutí, a také, proč mají v této práci pokračovat.

Když bylo adventní poselství na začátku, nebyl žádný náznak, že svět se chýlí ke konci. Dnes se tyto nepříjemné okolnosti mnohonásobně zvětšily. Ježíšovo zaslíbení, že opět přijde, bylo vždy nadějí pro Jeho následovníky. V čím hlubší (větší) tmě bude svět, tím jasněji bude svítit světlo. Kdo má rád Pána, ten bude intenzivně pozorovat znamení doby a času, která předpověděl před Svým příchodem. Všechna znamení rychle narůstají. Nebudeme již dlouho čekat.

Naši průkopníci šli náročnou, namáhavou a kamenitou cestou. Jsou uloženi ke spánku a jejich příkaz je nyní naším příkazem. Dnes nejen dospělí, ale také děti mají tuto práci dokončit, ukončit cestu do Božího města. Kéž by tyto příběhy o zakladatelích velkého adventního hnutí nadchly hodně dětí a mladých lidí tak, aby pokračovali v cestě, kterou kráčeli jejich otcové, aby mohlo brzy nastat Ježíšovo království. ARTHUR W. SPALDING


Další nabídka knih