Smíření ve světle Božích svatyní - William H. Branson

  • id: 2946
  • zařazení: KNIHY, DVD, CD
  • vydavatel: Amazing Discoveries, z.s.
  • stran: 110
  • hmotnost: 200g
  • rozměr:

  • dostupnost: skladem
    cena: 32 Kč
  • cena bez DPH: 32,00 Kč
kusů:

Všechny civilizace, národy a rasy vyprávějí své vlastní příběhy, které jsou součástí jejich kulturní a náboženské identity. A přesto, Svatá písma Bible jsou tak často opomíjená a odsouvaná na okraj, dokonce i křesťanského zájmu. Obecně se o biblických příbězích ví, ale jen málo jsou vnímány jako pravdivé a skutečné. V odkazu starozákonních příběhů patriarchů a proroků však nacházíme to nejdůležitější poselství, které člověk žijící v tomto postmoderním světě, jehož společnost dospěla k propasti sebezničení, potřebuje slyšet – je to poselství Božího evangelia a Jeho plánu záchrany lidstva. Bůh nařídil postavit pozemskou Svatyni jako předobraz té pravé Nebeské, aby všechno v ní učilo člověka o Boží cestě spasení. Hlavním motivem tohoto činu byla Boží láska k padlému člověku a nabídnutí léku proti nejzákeřnější nemoci zvané hřích. Příběhy starozákonních pisatelů ukazují na Ježíše Krista jako na zaslíbeného Mesiáše, který naplňuje všechny předobrazy a nabízí sám sebe za cenu člověka. Svým životem zjevil cestu kříže a ukázal, že osud lidstva byl pevně v Jeho rukou nejen v minulosti, ale je i nyní a také v čase budoucím.

Milý čtenáři, začteš-li se do řádků této knihy, můžeš poznat Spasitele Ježíše Krista, jehož služba učinila dílo smíření stále platným. I k tobě se Boží milost sklání a nabízí své dílo smíření a odpuštění.

Rozměry: 132 x 200 x 7 mm (š x v x h)

Vazba: brožovaná


Další nabídka knih