Znamení naděje - Alejandro Bullón

  • id: 1822
  • zařazení: Knihy
  • vydavatel: Listy naděje
  • stran: 91
  • hmotnost: 131g
  • rozměr: A5, měkká vazba

Zavřeno, Biblický sobotní odpočinek od pátku 18:36 do soboty 19:39


Co se to ve světě děje? Proč je tolik násilí, katastrof, utrpení a proč stoupá vliv okultismu? Světový bestseler roku 2009 se nyní dostává i do vašich rukou. Tato kniha se pokouší o pohled za oponu. Všechny zdánlivě nesouvisející události v přírodě a lidském chování mají určité racionální vysvětlení. Neovladatelné přírodní jevy, lidská zvrácenost, nesmyslné války, hlad a epidemie jsou jen viditelnou částí toho, co se děje ve světě. Cosi se blíží. Něco, co spojuje všechny tyto skutečnosti. Zatím to sice přichází neviditelně a tiše, ale zároveň neúprosně.

Zatímco svět jakoby nerozuměl, Kniha knih to předpovídala již před staletími. Ježíš řekl: „Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že je léto blízko. Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi." (Mt 24,32.33)

O čem se zde hovoří? Co se přiblížilo? O čem mluvil Ježíš v podobenství o fíkovníku? Odpovědi na tyto otázky mění běh historie. A určitě ovlivní i vaše osobní zápasy, stejně tak jako osudy lidí, které milujete. Je to příběh o dramatickém konci tisíciletého konfliktu. Přečtěte si tuto knihu a pochopíte.

Obsah:

1. Jaké bude znamení tvého příchodu?
2. Války a zvěsti o válkách
3. Falešní mesiášové a falešní proroci
4. Náboženský skepticismus a sekularismus
5. Přírodní katastrofy a pohromy
6. Bezcitná společnost
7. Společnost posedlá smyslností
8. Hospodářský úpadek
9.Hlásání evangelia
10.Neobyčejné pronásledování
11. Kdy přijde?


Další nabídka knih